REGLEMENT ROESELARE AWARDS


ARTIKEL 1: ORGANISATIE

De organisatie van de Roeselare Awards wordt verzekerd door het bestuur van de vzw Roeselare Awards.

De Roeselare Awards worden jaarlijks uitgereikt op de laatste zaterdag van de maand januari.

ARTIKEL 2: ROESELARE AWARDS

ARTIKEL 2.1: AWARD WINKELBELEVING

Criteria en procedure

• Iedere handelaar met een handelszaak in Roeselare die extra inspanningen doet om de beleving in zijn/haar winkel te verhogen of te verbeteren  komt in aanmerking. De beleving kan zowel in de winkel zijn, in de etalage maar ook in de directe omgeving. 

• De insteek op de actualiteit, innovatie en/of de seizoensmomenten zijn vindingrijk.

• Een anonieme vakjury volgt handelaars in Roeselare en  selecteert en beoordeelt  hen op hun inspanningen om de beleving in hun winkel te verhogen.  Er wordt ook rekening gehouden met events die samen met collega’s en/of handelaarsorganisaties georganiseerd worden.  

• Deze award kan men 2x winnen op een tijdspanne van 5 jaar.

Jury

De jury bestaat uit een viertal onafhankelijke ‘mystery-shoppers’ die geen handelaar zijn of banden hebben met handelaars. Zij beoordelen zowel de handelaars die tijdens het jaar opvielen inzale winkelbeleving als de ingestuurde dossiers .

Hoe kandidaat stellen?

Handelaars kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en info voor 12 november 2023, 23u59 naar: 

Roeselare Awards 23 – Winkelbeleving

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Of onze website : www.roeselare-awards.be , onderwerp “Winkelbeleving” 


ARTIKEL 2.2: AWARD COMMUNICATIE

De award “Communicatie”  zet in op communicatie in de breedste zin van het woord . Welke tools, platformen zet je in om uw doelpubliek te bereiken, online en print ?  Opvallen in een breed medialandschap is meer  dan ooit de manier om uw boodschap effectief gezien te laten worden .

De meest originele marketing-campagne in 2023 wordt bekroond. Dit kunnen advertenties, clips, video’s, sociale-media-advertenties, posts, on line banner, affichages of andere   communicatiekanalen zijn.

Criteria en procedure

• Elke handelaar of bedrijf, gelegen in Roeselare, kan deelnemen.  

• Uw campagne is niet onopgemerkt voorbij gegaan het laatste jaar in de (Roeselaarse) media.

• Uw publiciteit is geen doorslagje van een nationale overkoepelende campagne maar een eigen regionale creatie.

• Uw  boodschap slaat spijkers met koppen.

• De fotografie of illustratie is fris, origineel en valt op.

• De totaal-aanpak van uw campagne klopt en het gebruik van de diverse mediavormen sluiten perfect op elkaar aan

• Uw insteek op de actualiteit en/of de seizoensmomenten zijn vindingrijk

• Deze award kan men 2x winnen op een tijdspanne van 5 jaar.

Jury

Een jury, samengesteld uit onafhankelijke deskundigen uit de communicatiewereld (buiten regio Roeselare), beoordeelt de verschillende inzendingen.

Hoe kandidaat stellen ?

Handelaars en bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en info rond uw campagne  voor 12 november 2023, 23u59 naar :

Roeselare Awards 2023 -  Communicatie 

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

Of onze website : www.roeselare-awards.be , onderwerp “Communicatie”  


ARTIKEL 2.3: AWARD RENOVATIE

Criteria en procedure

• Elke handelaar of onderneming gelegen in Roeselare, in wiens opdracht een in Roeselare gelegen pand in het voorbije jaar werd gerenoveerd, kan deelnemen.

• Deze award kan men 2x winnen op een tijdspanne van 5 jaar.

• Allerlei aspecten worden beoordeeld zoals onder meer:

​-          De architecturale waarde zowel binnen als buiten

​-          Innovatieve ingrepen

​-          Toegankelijkheid

​-          Duurzaamheid

​-          Verlichting

• De jury bezoekt de geselecteerde projecten ter plaatse, met oog op definitieve quotering en het aanduiden van een laureaat.  

Jury

Een jury , samengesteld uit  onafhankelijke architecten  (buiten regio Roeselare) beoordeelt de verschillende inzendingen.

Hoe kandidaat stellen  ?

Handelaars en bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en info rond uw campagne  voor  12 november 2023, 23u59 naar :

Roeselare Awards 2023 -  Renovatie

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

of via onze website : www.roeselare-awards.be, onderwerp “Renovatie”


ARTIKEL 2.4: AWARD NIEUWBOUW

Criteria en procedure

• Elke handelaar of onderneming gelegen in Roeselare, in wiens opdracht een in Roeselare gelegen pand in het voorbije jaar werd gebouwd, kan deelnemen.

• Deze award kan men 2x winnen op een tijdspanne van 5 jaar.

• Allerlei aspecten worden beoordeeld zoals onder meer:

​-          De architecturale waarde zowel binnen als buiten

​-          Innovatieve ingrepen

​-          Toegankelijkheid

​-          Duurzaamheid

​-          Verlichting

• De jury bezoekt de geselecteerde projecten ter plaatse, met oog op definitieve quotering en het aanduiden van een laureaat.  

Jury

Een jury, samengesteld uit onafhankelijke architecten (buiten regio Roeselare), beoordeelt de verschillende inzendingen.

Hoe kandidaat stellen?

Handelaars en bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en info rond uw campagne voor 12 november 2023, 23u59 naar :

Roeselare Awards 2023 -  Nieuwbouw

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

of via onze website : www.roeselare-awards.be , onderwerp “Nieuwbouw”  .


ARTIKEL 2.5: AWARD BEDRIJF VAN HET JAAR

Criteria en procedure

• Elk bedrijf met een vestiging in Roeselare kan deelnemen.

• Criteria : 

​- Onderscheiding bedrijf op vlak van duurzaamheid, innovatie, … (op 10 punten)

​- Engagement bedrijf binnen de stad en uitstraling buiten de Stad (op  10 punten)

​- Financiële evolutie bedrijf  (op 10 punten)              

• Procedure : 

Uit de kandidaten selecteren de juryleden tijdens een eerste overleg een 5-tal finalisten op basis van bovenstaande criteria. De financieel analist gaat na of deze bedrijven financieel “gezond” zijn. Na deze check, worden alle finalisten aangeschreven en krijgen ze de kans een eigen dossier in te dienen waarbij ze hun bedrijf voorstellen en waar ze hun onderscheiding bij de criteria nader kunnen toelichten. De jury bekijkt alle dossiers voor de laatste beraadslaging en geeft individueel punten. Tijdens de beraadslaging worden alle punten opgeteld om zo tot een laureaat te komen. 

• Deze award kan men 2x winnen op een tijdspanne van 5 jaar

Jury

Elke inzending wordt beoordeeld door een jury. Deze bestaat uit: 2 vertegenwoordigers van de stad Roeselare, een financieel analist/boekhouder, een vertegenwoordiger van UNIZO, een vertegenwoordiger van VOKA en de winnaar van het jaar daarvoor.

Hoe kandidaat stellen?

Bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stel uw kandidatuur  voor 12 november 2023, 23u59 naar :

Roeselare Awards 2023 - Bedrijf van het jaar 

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

of via onze website : www.roeselare-awards.be , onderwerp “Bedrijf van het Jaar”


ARTIKEL 2.6: AWARD STARTER VAN HET JAAR

Criteria en procedure

• Je bent een junior-entrepreneur tussen 18 en 88 jaar

• Je  startte een nieuwe onderneming in Roeselare tijdens de laatste 3 jaar.

• De dossiers worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

​-          Graad van uitwerking

​-          Haalbaarheidsgraad

​-          Afstemming op de markt

​-          Innovatie

​-          Creativiteit

​-          Strategisch denken: welke richting gaat het bedrijf uit?

​-          Entrepreneurship: voldoende ondernemerszin

​-          Planning en organisatie: een onderneming efficiënt runnen 

• De jury selecteert een beperkt aantal finalisten en duidt een laureaat aan.

• Een starter kan maar één keer deze categorie winnen

Jury

Een jury, samengesteld uit onafhankelijke deskundigen van Unizo, Voka en de winnaar “bedrijf van het jaar 2023”, beoordeelt de verschillende inzendingen.

Hoe kandidaat stellen ?

Handelaars en bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en info rond uw campagne voor 12 november 2023, 23u59 naar :

Roeselare Awards 2023 -  Starter van het jaar

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

Of via onze website: www.roeselare-awards.be, onderwerp “Starter van het  Jaar”


ARTIKEL 2.7: ROESELAWARD

De Roeselaward bekroont de handelaar die op zijn/haar niveau opgevallen is in zijn/haar ondernemerschap. Het kan iemand zijn die motiverend is geweest naar collega's of klanten, iemand die opvallende inzet heeft vertoond in een van de handelsverenigingen in Roeselare of iemand die Roeselare als handelsstad op een opvallende, positieve wijze in de kijker plaatst.

Criteria en procedure 

• De volgende organisaties kunnen een handelaar voordragen:

​- Vzw Centrum Roeselare: 2 kandidaten in het kernwinkelgebied + 1 kandidaat buiten het kernwinkelgebied, maar binnen het gebied omschreven door de grote ring  

​- ROM voor het gebied Rumbeke- Oekene : 1 kandidaat      

​- Beveren Bruist voor het gebied Beveren:  1 kandidaat    

​- Comité Westlaan Promenade voor het gebied Westlaan – Noordlaan:  1 kandidaat      

​- Brugsesteenweg:  1 kandidaat

​- Diksmuidsesteenweg: 1 kandidaat       

​- Meensesteenweg: 1 kandidaat

​- Unizo voor het grondgebied Roeselare:  1 kandidaat        

•  Als klant bij Roeselaarse handelaars kan ook U een gemotiveerde nominatie doen.

• Handelaars kunnen zich tevens zelf kandidaat stellen via de website www.roeselare-awards.be 

• Deze award kan men 2x winnen op een tijdspanne van 5 jaar.

Jury

Een jury , samengesteld uit  1 vertegenwoordiger van Centrum Roeselare, Unizo Roeselare, de dienst Economie van de Stad Roeselare en een Awardscomité-lid dat geen lid is van de vorige, beoordeelt de verschillende inzendingen met het oog op het opmaken van de selectie van de finalisten en het aanduiden van de laureaat.

Hoe zichzelf kandidaat stellen of jouw handelaar nomineren?

Handelaars (en hun klanten) kunnen spontaan hun kandidatuur indienen of hun handelaar – mits motivatie – nomineren. Stel uw kandidatuur of dien uw nominatie in  voor 12 november 2023, 23u59 naar :

Roeselare Awards 2023 – Roeselaward

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

of via onze website www.roeselare-awards.be , onderwerp “Roeselaward


ARTIKEL 2.8: AWARD PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR

Criteria en procedure

• De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse  persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar  (2023) extra in the picture bracht.

• De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen : inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang, maatschappelijke  toewijding Door zijn/haar uitzonderlijke prestaties in één of meerdere van die domeinen bracht hij/zij de stad mede uitzonderlijk in het voetlicht .

• Elke inwoner of vereniging (vertegenwoordigd door een lid-inwoner) van  Roeselare die meent aan bovenstaande criteria te voldoen kan zich kandidaat stellen. Elke inwoner kan ook een vereniging/kandidaat nomineren. 

• Via een online- (facebook) en printpoll (De Zondag, De Weekbode)  worden vanaf 17 november 2023 tot 31 december 2023 de 10 genomineerden tot 3 slotgenomineerden herleid. Men kan maximaal 3 keer een stem uitbrengen: via Facebook/site,  de Zondag en de Weekbode.

• Op het gala in het Fabriekspand (dd. 27/1/2024) wordt de uiteindelijke winnaar uit de 3 slotgenomineerden via een stemming verkozen. 

Hoe jezelf kandidaat stellen of iemand nomineren?

Stuur ons uw gegevens voor voor 12 november 2023, 23u59

en beschrijf kort waarom je  jouwzelf, jouw vereniging of een derde persoon/vereniging als persoonlijkheid van het jaar nomineert.

Roeselare Awards 2023 -  Persoonlijkheid

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare of 

via onze website : www.roeselare-awards.be , onderwerp “Persoonlijkheid”


ARTIKEL 2.9: AWARD 'LIFE TIME ACHIEVEMENT'

Het Awardscomité kan besluiten tot het uitreiken van een ‘Life time achievement’ aan persoonlijkheden die in hun professionele of buiten-professionele leven blijk gaven van uitzonderlijke verdiensten aan de economische, culturele, sportieve, sociale of maatschappelijke ontwikkeling of uitstraling van de Stad Roeselare.


ARTIKEL 3: ALGEMENE BEPALINGEN

•  In elke van de bovenstaande categorieën kan men zichzelf of een andere handelaar/persoon voordragen voor nominatie. Men dient telkens de categorie te vermelden waarop de voorgestelde nominatie toepassing heeft. Alle kandidaten dienen uiterlijk voor 12 november  2023 , 23u59 binnen te zijn. 

•  De genomineerde finalisten per categorie worden voor de uitreiking van de Awards door de organisatie op de hoogte gesteld.  

•  De Award kan enkel worden uitgereikt aan de eindlaureaat die op de uitreiking aanwezig is, behoudens gemotiveerde overmacht. 

• Deelnemers die zichzelf kandidaat stelden voor een Award volgens de hieronder vermelde modaliteiten, aanvaarden de bepalingen van dit reglement. Omtrent geschillen inzake de besluiten van de jury’s en de vzw Roeselare Awards wordt geen communicatie gevoerd.

•  Winnaars van een Award gaan akkoord dat men als winnaar met naam, foto en informatie met betrekking tot de gewonnen award in publicaties uitgegeven door de vzw Roeselare Awards en op de website kunnen worden opgenomen.

•  De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren tot deelname indien zij gegevens, die niet naar waarheid overeenstemmen, overmaakten aan het comité of aan de verschillende jury’s. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelname aan de Awards.